رفیق نامرد

همه از مرگ میترسند من از رفیق نامرد

اسفند 96
3 پست
بانوی اردیبهشت
من عاشق شدم عاشق کسیکه همیشه حواسش به من بود ، منو ببخش که حواسم بهت نبود. عاشقتم خدا.
کانال بنیانا
کانال مجله بنیانا در پرشین بلاگ | وب سایت : www.bonyana.com